Kềm bổ tùng, chẻ tùng

-14%
Kềm bổ tùng RC14

Kềm bổ tùng RC14

 • 1,200,000 vnđ
 • 1,400,000 vnđ
 • -14%
-7%
Kềm bổ tùng thép trắng Ryuga

Kềm bổ tùng thép trắng Ryuga

 • 1,300,000 vnđ
 • 1,400,000 vnđ
 • -7%
-10%
Kềm bổ tùng chuyên nghiệp

Kềm bổ tùng chuyên nghiệp

 • 900,000 vnđ
 • 1,000,000 vnđ
 • -10%
-12%
Kềm Bổ Tùng 395mm

Kềm Bổ Tùng 395mm

 • 1,500,000 vnđ
 • 1,700,000 vnđ
 • -12%
-15%
Kềm Bổ Tùng thép trắng RS25 - 395mm

Kềm Bổ Tùng thép trắng RS25 - 395mm

 • 1,700,000 vnđ
 • 2,000,000 vnđ
 • -15%