Sơri Đài Loan giống mới

Sơri Đài Loan giống mới
Sơri Đài Loan giống mới
Mã đơn hàng : 111
Giá : 200,000 vnđ

Sơri Đài Loan giống mới bán lẻ 200.000/ cây;  500.000/ 3 cây

Malpighia glabra Đây là giống sơ ri lá nhỏ nhiều ưu điểm của Đài Loan. Hoa đẹp, Lá nhỏ bóng đẹp. Quả tương đối khác sori Việt Nam

Sơ Ri đa ưu điểm hiện tại là một trong những giống chủ lực Bonsai Đài Loan 

  • Giống đẹp và tương lai cho AE có nhu cầu đầu tư lâu dài
  • Với khí hậu ở sài gòn cây sẽ ra quả sau khi lá già và được nhặt lá. Dễ điều tiết cho cây ra quả
  • Trồng 2 năm có quả

Một số hình ảnh về chủng loại cây này

Nhận xét