Thông đen Mikawa

Thông đen Mikawa
Thông đen Mikawa
Mã đơn hàng : 336
Giá : 0 vnđ

Mikawa Black Pines 黒松

Cung cấp cây giống thông đen Mikawa - Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường trong thời gian sớm nhất

Hạt thông Mikawa, Hạt thông đen Mikawa

Hạt thông Mikawa, Hạt thông đen Mikawa

Cây thông đen Mikawa

Cây giống thông đen Mikawa, cây thông mikawa

Hình demo thông Mikawa

 

Nhận xét