Triển lãm Yên Tử 03-2018 Phần 1TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_26TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_25TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_24TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_23TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_17TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_18TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_19TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_19TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_21TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_16TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_36TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_30TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_31TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_33TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_34TRIEN_LAM_YEN_TU_2018_35
Mô tả ảnh

Triển lãm Cây cảnh nghệ thuật tại Yên Tử- nơi tôn vinh giá trị nghệ thuật và vinh danh những người làm nghệ thuật.

Hình ảnh do Anh Nguyễn Văn Luân , Vũ Bonsai và Anh Dũng Coca chụp và chia sẻ

Nhận xét