Năm đó (2013), cây phát triển rất tốt. Và tác giả đã đặt chậu xoay về hướng nam để phát triển mạnh phần tàn lá bên trái hình dưới. (bạn lưu ý rằng, ở các nước ôn đới bắc bán cầu, mặt Nam của cây được nhận nhiều ánh sáng nhất, nên phát triển mạnh nhất.) Và cũng trong giai đoạn này, tác giả cảm thấy thích mặt tiền như hình dưới bởi nét chuyển động của đường thân:

Bởi thế, tác giả đã cắt tỉa và uốn cành nhánh theo mặt tiền mới:

Và dưới đây là quá trình sửa lại cây này trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Alabama vào tháng 5/2016, và sẽ được để phát triển tự do cho tới giữa tháng 8 sẽ cắt một lần nữa để chuẩn bị cho đợt phát triển mạnh mẽ vào mùa thu. (Bạn đừng quan tâm quá tới vấn đề thời gian, bởi trường hợp cụ thể ở đây là tác giả tỉa để giữ dáng cho một cây thành phẩm. Còn bạn có thể tỉa vì nhiều mục đích khác nhau, thời tiết khác, sức khỏe cây khác nên thời điểm tỉa cây cũng sẽ khác. Có thể bạn sẽ thích bài 4 kiểu tỉa chồi thông đen Nhật Bản – tuy giống cây khác nhưng lại rất liên quan!)
Hãy nhìn vào chồi vượt bên dưới. Nếu cứ để kệ vậy, nó sẽ tiếp tục lớn nhanh và những chồi bên trong sẽ phát triển yếu. Bởi vì chúng ta cần giữ cho tán lá phát triển ở gần thân theo đúng thiết kế ban đầu (hay nói cách khác là tỉa để giữ cây không phá thế). Do đó mà trước hết ta sẽ bắt đầu với việc tỉa đọt vượt bằng kéo.

Trước khi tỉa:

Sau khi tỉa:

 

Hãy nhìn tổng thể một cây trước khi tỉa. Bạn có thấy những chồi vượt sáng màu trên cây không? Đó là những điểm phát triển mạnh và ta cần tỉa chúng đi để cân bằng lại mức phát triển trên cây. (Và bởi vì cây tùng có ưu thế phát triển đỉnh mạnh, nên nếu có thời gian bạn hãy tỉa dần dần trong vòng chừng nửa tháng. Trước hết hãy tỉa những vùng yếu phía dưới, rồi tới vùng yếu phía trên, rồi tới vùng mạnh phía dưới, rồi tới vùng mạnh phía trên. Mục đích là cân bằng mức phát triển giữa bên trên và bên dưới.)

Trước khi tỉa chồi:

Sau khi tỉa chồi:

 

Các chồi đã bị cắt bỏ:

Tiếp theo là tỉa lá cho thoáng tàn. Sẽ có thêm chừng này lá bị cắt nữa:

Và đây là cây tùng Itoigawa sau khi tỉa lá giữ dáng:

 

1 cách ngắn gọn dễ nhớ thì là: “Tỉa bỏ những chồi quá mạnh, và chồi quá yếu, và chồi chúi xuống đất, tỉa thưa thoáng bộ tàn ra”

Theo: Lê Đức Thiện - bonsaininhbinh.com

Nhận xét