Chọn cây giống khỏe mạnh

khắc vỏ, cạo sạch sau đó dùng xơ dừa để bó

sau khoảng 2-3 tháng cây ra rễ có thể cắt mang trồng

Nhánh chiết có bộ đế nở, rễ đẹp. 

Nhận xét