Tại sao dùng rổ nhựa

  • Nó tốt cho việc trồng cây vì giá rẻ, dễ kiếm.
  • Nó tốt cho rễ vì nhiều lỗ thoát nước, rễ khó bị úng.
  • Nó tốt cho việc phân rễ vì nhiều lỗ nhỏ.
  • Nó không gây nấm mốc như rổ tre non (hay lồ ô = nứa)
  • Và còn nhiều chuyện nữa, mà quan trọng là : nó dễ bể!

ẢNH SƯU TẦM

Nhận xét