Một số hình ảnh trồng Bonsai chuyên nghiệp mời các Bạn tham khảo!

 

Thông đen Nhật Bản ( Japan black pine)

Thông đen Nhật Bản ( Japan black pine)

Thông đen Nhật Bản ( Japan black pine)

 

Vườn duyên tùng Đà Loan

Duyên tùng Đài loan giống

Vườn duyên tùng Đà Loan nguyên liệu

vườn ươm tùng Nhật Itoigawa shimpaku

Mẫu Bonsai Nhật để bàn (demo)

 

Nhận xét