Các làm bông giấy nở hoa này tương đồng như cách các Nghệ Nhân Đài Loan thường làm, Mình sưu tầm và chia sẻ cùng các Bạn.

Quá trình cắt nước, tưới, lại cắt nước rồi tưới... lập lại khoảng 8-10 lần cây bông giấy sẽ bung hoa. 

Các Bạn chú ý là Cây bông giấy phải có nắng trực tiếp ít nhất 6 tiếng 1 ngày nhé.

Nhận xét